Type and press Enter.

Nyereményjáték

„Nyerj 4 fő részére korlátlan fogyasztást!” Nyereményjáték részvételi és játékszabályzat

A Szervező:

Szervező: Ape Regina Kft. (a továbbiakban Szervező)
Székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 18. fszt.
Cégjegyzékszáma. 01 09 965085

A Játékos a Játékban történő részvétellel a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik a Szervező által előre meghatározott kritériumoknak megfeleljenek. Egy Játékos csak egyszer játszhat és egy nyeremény átvételére jogosult. 

A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói. Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

A játék időtartama:
A játék 2023.11.03. 16:01-től 2023.11.09. 23:59-ig tart.

Sorsolás időpontja:
2023.11.10. 15:30

Eredményhirdetés:
2023.11.10. 16:00
A Szervező Facebook oldalán – https://www.facebook.com/apereginabudapest

A játék menete
A Játékosoknak a Játék során a Facebook Alkalmazásban a Szervező Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/apereginabudapest, https://www.instagram.com/ape_regina_budapest/) közzétett játék poszt alatt 3 embert kell megjelölni, illetve a bejegyzést meg kell osztani.
A két feltétel együttes teljesítése során lesz jogosult a Játékos részt venni a sorsoláson.
Egy Játékos a Játék időtartama alatt csak egyszer játszhat. A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A Nyeremény
A Játék végét követő, fent meghatározott sorsoláson az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

1 db – 4 fő részére szóló „all you can eat & drink” fogyasztás az Ape Regina Olasz étteremben

A nyeremény készpénzre nem váltható. A sorsolás alkalmával 1 fő nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolunk. A Szervező a sorsolást követően, aznap privát üzenetben (a továbbiakban: ”Üzenet”) értesíti a nyertest. A Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost és a nyertes Játékosnak az Üzenet kézhezvételétől számított 1 (egy) naptári napon belül köteles a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a nyeremény elfogadásához. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 1 (egy) héten belül, a nyereményre való jogosultsága megszűnik és átszáll a tartaléknyertesre.

A nyereményt a Szervező a Játékosnak voucher formájában e-mailben adja át a Nyertesnek.

Az utalványt 6 hónapon belül használhatja fel. 

Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű szolgáltatás igénybe vétele esetén a végösszeg és a kibocsátási érték közötti különbséget a szolgáltató készpénzben nem téríti vissza. 

Nagyobb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén a végösszeg és a kibocsátási érték közötti különbözet a helyszínen megfizetendő. Az utalvány egyszeri felhasználásra érvényes, amint az utalványhoz tartozó sorszám felhasználásra kerül az utalvány érvénytelenné válik. A felhasználási idő leteltét követően az utalvány érvénytelenné válik, a felhasználási idő nem meghosszabbítható. Az ajándékutalvány fizetéskor nyomtatott vagy elektronikus formában bemutatandó.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem létező személyeket jelöltek meg, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

Továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból. A Honlap és az Alkalmazás használatával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa.


Budapest, 2023.10.26.